Huisvuil

Overlastgevende feiten

Kleine overlastgevende situaties zijn vaak grote ergernissen voor de burgers. REDORA ontwikkelde een app, waarmee handhavers op een efficiënte manier overlast kunnen signaleren en registreren. De app maakt het mogelijk om alle handelingen ter plaatse af te wikkelen, zodat de BOA zoveel mogelijk tijd op straat kan zijn in de strijd tegen overlastgevende feiten.